Jennifer Baichwal: ACT OF GOD

Sähkö on varauksia, purkauksia, energiaa. Se on protoneja ja elektroneja. Sen valjastaminen on tuonut uskomattomia laitteita käyttöömme viime vuosikymmeninä, mutta sitä on ollut täällä maailmankaikkeuden alusta saakka. Sitä liikkuu aivoissamme ja purkautuu salamaniskuina. Vaikka tiedämme sähköstä enemmän kuin kivikauden ihmiset, olemme sen edessä yhtä suojattomia kun se vasamoi mihin haluaa ja yllättää maallisen kulkijan.

Episodidokumentti alkaa ja päättyy Paul Austerin muisteluun salamasta joka vaikutti hänen taitelijanuraansa kirjailijana — salamasta joka ei valikoi eikä toimi kohtalon välikappaleena vaan vain iskee, ja osuu toisinaan ihmiseen. Omat episodinsa saavat henkiinjääneet joiden elämän salamanisku tavalla tai toisella muutti peruuttamattomasti.

Act of God on visuaalisesti kiehtova, hidas meditaatio elämän sattumanvaraisuudesta, sen tunnustamisesta ja ihmismielen halusta nähdä sattumat silti merkityksellisinä.

Elokuvassa on englanninkielinen tekstitys silloin kun puhuttu kieli ei ole englantia.

Electricity is charges, dischagres, energy. It is protons and electrons. We can use incredible machines and devices due to having harnessed it, but it has been here since the beginning of universe. It travels in our brain and is discharged as lightnings. Even though we have more knowledge about it than the stone age man, we are equally as defenseless when it strikes where it wants and catches a mortal wanderer by surprise.

The anthology documentary starts and ends with Paul Auster reminiscing on a lightning bolt that impacted his career as an artist and writer — a lightning that does not select but just strikes, and occasionally hits a human. There are separate episodes for them who were left behind, lifes of whom a lightning changed irrevocably in one way or another.

‘Act of God’ is visually fascinating, slow meditation on randomness of life and acknowledging it, and human mind’s desire to nevertheless see meaning in coincidences.

Subtitles in English when spoken language some other than English.

Canada / UK / France 2009 Mongrel Media
Käsikirjoitus / Script: Paul Auster
Kuvaus / Cinematography: Nick de Pencier
Leikkaus / Editing: Roland Schlimme
Esitysformaatti / Screening format: DVD